Svanemerket trykkeri

Sjekk fakta
Vi håper på å kunne belyse noen av miljømytene som florerer når det gjelder trykksaker. Mange glemmer at 80-90 % av alle trykksaker resirkuleres, noe som betyr at reklametrykksaker i dag bare utgjør 0,6 % av CO2-regnskapet i en husstand. Trærne som brukes til vårt svanemerkede papir, blir gjenplantet. Ja, faktisk er Europa i dag dekket av ca. 50 % skog, og den har vokst med 20 % bare i løpet av de siste ti årene.

Det er likevel viktig å fastslå at rydding av skog i tropene fortsatt er et problem. Synderen er imidlertid landbruket og ikke den grafiske bransjen.

Velg trykkeri med omtanke
PPrint.no benytter et svanemerket trykkeri med reg.nr. 5041-0826. Når du velger et svanemerket trykkeri, velger du et trykkeri som bidrar til et renere miljø, et sunnere arbeidsmiljø for de ansatte og en renere fremtid for oss alle.

Strenge krav til svane-merkede trykkerier
• Bruk av miljøriktig papir
• Bruk av vegetabilske trykkfarger
• Resirkulering av trykksaker
• Reduksjon av avfall, deriblant papir
• Bruk av fornybar energi
• Hensyn til det kjemiske arbeidsmiljøet

Benytt logoen
Som kunde hos PPrint.no kan du altså sette svanemerkelogoen på trykksaken din som et synlig bevis på en ansvarlig og miljøbevisst innkjøpspolitikk.

Miljømerket papir
PPrint.no bruker bare miljømerket papir i produksjonen. Per i dag er 95 % av papiret vi benytter, svanemerket. Resten har en tilsvarende EU-miljøstandard.

[image_with_animation image_url=”7588″ animation=”Fade In” hover_animation=”none” alignment=”center” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”]

Miljømyte & Fakta

Vi blir stadig flinkere til å resirkulere papir. Faktisk resirkuleres hele 84% av papiret i den europeiske papirindustrien (verdensrekord). Men ettersom fibrene i papiret bare kan brukes om igjen noen få ganger, kreves det 40% nye papirfibrer for å opprettholde en resirkuleringssyklus. Altså er det et konstant behov for å felle trær.

Å hevde at det forsvinner trær når du bruker papir blir det samme som å si at det forsvinner korn når du spiser brød.

Skandinavisk papir
Alt papir som brukes gjennom PPrint.no, stammer fra bærekraftig skogbruk i Sverige og Finland. Her plantes det 3-4 nye trær for hvert tre som blir felt (ikke alle trær rekker å vokse opp).

Mer europeisk skog
I Europa har det samlede skogsarealet økt med mer enn 20% de siste ti årene, og rundt halvparten av Europa er i dag dekket av skog.

Fortsatt skogrydding
Rydding av skog (ikke-bærekraftig skogbruk) forekommer imidlertid fortsatt utenfor Europas grenser, hovedsakelig i tropene. 90% av årsaken til dette ligger i ikke-bærekraftig landbruk.

Trær blir til energi, ikke papir
Det er for øvrig verdt å merke seg at 53% av trærne i verden brukes i energiproduksjon, 28% ved sagbruk og bare 11% i papirindustrien.

Husk å sjekke om trykkeriet du bruker, kan redegjøre for hvor papiret stammer fra.